top of page
van-tu-tu.png

Chuyên mục

Học

Học - Truyền cảm hứng về "Văn Hoá Đọc" 3 gốc rễ để tiếp nhận những kiến thức tinh hoa từ các bậc Vĩ nhân   

Hiểu

Hiểu - Chậm lại chiêm nghiệm và đúc kết những kiến thức tinh hoa 3 gốc rễ được học để có cái nhìn sâu sắc, đơn giản 

Hành

HÀNH - Học hỏi từ câu chuyện thực tế, là người thật việc thật đã chuyển hoá thành công nhờ áp dụng triết lý 3 gốc

Bài viết nổi bật

bottom of page