top of page
Untitled-1.jpg

Bạn thân mến, hiện nay nội dung thì nhiều, dễ tiếp cận nhưng quả thật không phải nội dung nào cũng là TINH HOA. Chính vì thế khiến cho TÂM thức của chúng ta toàn tiếp nạp thức ăn nhanh và độc hại.

  • Vậy làm thế nào để nuôi dưỡng thức ăn tâm thức bằng những điều tinh hoa?

  • Làm thế nào để 3 Gốc luôn hiện diện trong đời sống hằng ngày mỗi người?

  • Làm thế nào để chuyển hoá những thói quen Độc sang Gốc, để cùng hướng về ánh sáng? 

3GOC.VN ra đời với sứ mệnh:

  • Xây dựng Trang thư viện 3 Gốc giúp mọi người được tự "Giáo dục chuyển hoá 3 Gốc"thông qua việc HỌC 3 Gốc từ thầy hiền trí, cuốn sách hay, nhóm bạn tốt; để rồi HIỂU sau đó tiến đến HÀNH.

  • Là nơi bạn có thể tra cứu thông tin, tìm thấy cái hồn ĐẠO lý nhưng rất ĐỜI một cách nhẹ nhàng thông qua từng bài viết.

Chúng tôi cần sự chung tay của bạn

Trí nhân

Đóng góp tài năng viết lách của mình cho trang

01

Tài vật

Đóng góp bằng tài chính

02

Nội dung chuyển khoản:

3goc.vn_Tên_Điều nhắn gửi

Số Tài Khoản: 215962349

Ngân hàng: ACB - PGD Vạn Hạnh

Tên tài khoản: Bùi Thị Thanh

z5270840594423_a3c1e7ba81d7effac77193110559e12d.jpg
bottom of page