top of page
Bầu trời đầy sao

Hiểu

Suy ngẫm, chiêm nghiệm và đúc kết kiến thức tinh hoa 3 Gốc thành điều đơn giản, dễ ứng dụng vào cuộc sống

Chuyên mục chính

Climate Change_edited.jpg

Góc nhìn 3 Gốc

Chánh kiến về cuộc sống thông qua lăng kính 3 Gốc (Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực)

Untitled-1.jpg

Rèn trí sáng suốt

Quan sát - Phân tích - Đúc kết để nhìn thấy rõ được sự thật trong cuộc sống

Đóng góp bài viết

Và bạn biết rằng, VIẾT sẽ giúp bạn thực hiện được sứ mệnh hiểu mình, lan toả điều tử tế. Vậy đừng ngần ngại gửi bài viết đến chúng tôi

bottom of page