top of page

Rèn trí sáng suốt

Quan sát - Phân tích - Đúc kết để nhìn thấy rõ được

sự thật trong cuộc sống

Có thể bạn sẽ thích

13297280_5184243.jpg

Câu chuyện chuyển hoá

Hành trình chuyển hoá của một cá nhân thực tế trong cộng đồng BKE, từ lúc còn ngụp sâu trong 3 Độc đến khi bước ra ánh sáng của 3 Gốc

27573163_Person writing love letter flat vector illustration.jpg

Viết hiểu mình

Viết là công cụ giúp ghi dấu hành trình từng bước khám phá nội tâm sâu bên trong, càng viết nhiều càng kết nối với chính mình nhiều hơn

Đóng góp bài viết

Và bạn biết rằng, VIẾT sẽ giúp bạn thực hiện được sứ mệnh hiểu mình, lan toả điều tử tế. Vậy đừng ngần ngại gửi bài viết đến chúng tôi

bottom of page