top of page
Tàu không gian

Câu chuyện chuyển hóa

Hành trình chuyển hoá của một cá nhân thực tế trong cộng đồng BKE, từ lúc còn ngụp sâu trong 3 Độc đến khi bước ra ánh sáng của 3 Gốc

Có thể bạn sẽ thích

tải xuống_edited.png

Cội nguồn 3 Gốc

Hiểu đúng 3 Gốc, áp dụng đúng và chuyển hoá đúng

Story Book_edited.jpg

Tinh hoa đọc sách

Cùng xây dựng môi trường sống lý tưởng thông qua những cuốn sách hay

Đóng góp bài viết

Và bạn biết rằng, VIẾT sẽ giúp bạn thực hiện được sứ mệnh hiểu mình, lan toả điều tử tế. Vậy đừng ngần ngại gửi bài viết đến chúng tôi

bottom of page