top of page
Trang Sách

Cội nguồn 3 Gốc

Hiểu đúng 3 Gốc, áp dụng đúng và chuyển hoá đúng

1
2

Có thể bạn sẽ thích

Climate Change_edited.jpg

Góc nhìn 3 Gốc

Chánh kiến về cuộc sống thông qua lăng kính 3 Gốc
(Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực)

Untitled-1.jpg

Rèn trí sáng suốt

Quan sát - Phân tích - Đúc kết để nhìn thấy rõ được

sự thật trong cuộc sống

Đóng góp bài viết

VIẾT sẽ giúp bạn thực hiện được sứ mệnh hiểu mình, lan toả điều tử tế. Vậy đừng ngần ngại gửi bài viết đến chúng tôi!

bottom of page